Regulamin zakupów

Realizacja zamówień

1. Serwis Tajemnice Zdrowia.Com realizuje zamówienia złożone za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę internetową www.tajemnicezdrowia.com. Dane firmy: Tajemnice Zdrowia , Dariusz Jagiełło, Węgrzce A10/50, 32-086 Wegrzce/k. Krakowa. Wpis do ewidencji działalności gosporarczej Urzędu Gminy Zielonki pod numerem 0000018219463. NIP 945-138-47-28  Regon 356285308 . 

2. Zamówienia można składać internetowo 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Klient przesyłając do naszego Serwisu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna/sprzedaży na wybrane przez siebie produkty. Wysłane przez Serwis potwierdzenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

  • wyboru zamawianych produktów z aktualnej oferty
  • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)
  • zaakceptowania aktualnego regulamin zakupów
  • wyboru sposobu płatności.

 

5. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem w magazynie, nasz Serwis zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub skontaktujemy się telefonicznie.

6. W przypadku czasowej niedostępności części  lub wszystkich zamówionych produktów, Klient jest informowany o stanie swojego zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma wówczas  następujące możliwości:

a. wysyłka częściowa - wybór przez Klienta tej opcji,  powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów i rezygnację z produktów czasowo niedostępnych oraz zwrot gotówki za produkty niedostępne.

b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej opcji powoduje całkowite zaprzestanie realizacji zamówienia i zwrot całości wpłaconej gotówki.

 

 Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z infolinią 12-285 87 26 lub za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie internetowej.

 

Ceny produktów

1. Podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT  

2. Nie zawierają kosztów dostawy (chyba, że wartość zamówinia przekracza 250 PLN) 

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

Koszty dostawy

1. Przesyłki na terenie Polski:

-przy zakupach produktów o wartości powyżej 250 PLN =  dostawa gratis !!!

-przy zakupach poniżej 250 PLN  = dostawa 14 PLN

2. Przesyłki zagraniczne: wyceniane są indywidualnie w zależności od wagi (kg) i kraju odbiorcy.

 

Czas realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia na prezentowane produkty z reguły mieście się  w przedziale 3-7 dni. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia i miesi się w przedziale 3-7 dni. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez nasz Serwis potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na nasze konto bankowe.

 

Sposób zapłaty

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1. Płatność kartą kredytową w systemie transakcyjnym PayPal.

2. Przelew on-line obsługiwany przez system transakcyjny Transferuj.pl. 

3. Przelew tradycyjny (elektroniczny, z poczty lub z banku).

4. Zamówienia spoza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w systemie płatności elektronicznych Transferuj.pl, który jest akceptowany przez nasz Serwis.

W każdym z ww. przypadków realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez nasz Serwis potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

Reklamacje i zwroty

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub gdy towar jest wadliwy Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w naszym Serwisie. W tym celu należy skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

Warunki rozpatrzenia reklamacji
 1.  Klient odsyła wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres naszego Serwisu: 

Tajemnice Zdrowia

Węgrzce A10/50

32-086 Węgrzce/ k. Krakowa

Uwaga: nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – nasz Serwis wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania się zapasu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a nasz Serwis zwróci Klientowi całą wpłaconą należność za reklamowany towar. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny. 

3. Nasz Serwis, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), wówczas zwrócimy Klientowi równowartość ceny zakupu towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego na adres naszego Serwisu pokrywa Klient, natomiast Serwis pokrywa koszt dostawy właściwego towaru.

4. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do naszego Serwisu.  W opisanej powyżej sytuacji nasz Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki. 

5. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać wraz z zakupionym towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem zakupu, jego kopii lub, co najmniej,  podaniem numeru zamówienia,  do naszego Serwisu na adres: 

Tajemniece Zdrowia  
Węgrzce A10/50 
32-086 Węgrzce/ k. Krakowa  
z dopiskiem "zwrot".
 


6. W celu zachowania 14 dniowego terminu,  wystarczy wysłanie informacji o zamiarze zwrotu, na nasz adres e-mail info@tajemnicezdrowia.com ,  przed upływem terminu. 

7. Nasz Serwis dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

8. Nasz Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.

9. Klient  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, suplementy diety, akcesoria medyczne i higieniczne,  muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie zostanie zniszczone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje. 

10. Nasz Serwis dokonuje wypłaty należności po otrzymaniu zwrotu towaru bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.

11.  Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do naszego Serwisu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

Zwrot należności

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Serwis do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy klienta, z którego nastąpiła płatność lub na inny rachunek wskazany pisemnie przez Klienta. Serwis zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

2. Nasz Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

Dane osobowe naszych Klientów

1. Składając zamówienie w naszym Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie TajemniceZdrowia.Com oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez nasz Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności w zwiazku z RODO , zobacz >>

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. W przypadku zapisania się przez Klienta na subskrypcję (newsletter) dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

3. Wszyscy Klienci naszego Serwisu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, modyfikowania ich oraz prawo do ich trwałego usunięcia.

 

Polityka Cookies

1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.tajemnicezdrowia.com. Rodzaje plików cookies, z których korzystamy to:

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie

b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.tajemnicezdrowia.com

c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, jednakże może to spowodować, że niektóre funkcje lub usługi będą działać niepoprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a serwisem Tajemnice Zdrowia .

2. Towary prezentowane na stronie internetowej naszego Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o produktach  zamieszczona na naszej stronie internetowej nie oznacza, że prezentowane towary są natychmiastowo dostępne.

3. Nasz Serwis nie bierze odpowiedzialności za błędy powstałe w obsłudze zamówienia wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sądem dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy kupna/sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2014 r. wraz z póżniejszymi zmianami z dnia 25.maja 2018 r. (polityka RODO).

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu zakupów. Wszelkie zmiany w Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 3 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.tajemnicezdrowia.com.  Zamówienia złożone przed  zmianą niniejszego Regulaminu zostaną zrealizowane na podstawie wersji zapisów obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

 

  • Udostępnij na:
  • facebook.com