Reklamacje i zwroty

Krótko i zwięźle

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do naszego Serwisu.  W opisanej powyżej sytuacji nasz Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki. 

Warunkiem uznania zwrotu jest dostarczenie produktu w nienaruszonym stanie i w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu.

Szczegóły >> patrz regulamin sklepu

 

Co nie podlega zwrotowi:

-Opłata za dostawę przesyłki do Kupującego

-Produkty, które zostały zaimportowanie z zagranicy na specjalne zamówienie Kupującego (kupowane nie przez koszyk)

-Produkty wykonane w kraju na specjalne zamówienie Kupującego (kupowane nie przez koszyk)

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek "za pobraniem". Zrwot należności następuje bezzwłocznie po otrzymaniu przez nasz Serwis przesyłki ze zwrotem, a najpóźniej w przeciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia towaru, przelewem na konto wskazane przez Kupującego.