Kwiat Życia

Ten przepełniony mocą symbol, odnaleźć można w wielu starożytnych kulturach. Po niedawnych badaniach nad strukturą wody, prowadzonych w Japonii przez Masaru Emoto, symbol ten został na nowo odkryty i zastosowany w wielu produktach codziennego użytku. Jaki jest tego powód ?  Otóż, symbol ten w swoim skromnym pięknie i doskonałości nawiązuję do procesu wiecznego tworzenia i przyczynia się do nowego i harmonijnego ułożenia struktury wody. Kwiat Życia składa się z wielu, połączonych ze sobą kół. Punktem wyjścia jest koło środkowe. Odzwierciedla ono geometryczną strukturę podstawowa, która ukazuje,  że wszelkie Życie wywodzi się z jednego pierwotnego Źródła.  Pomyślmy w tym momencie o podziale komórki, który  trwa tak długo, dopóki każda istota żywa nie odnajdzie pasującej do siebie harmonizującej formy. Poprzez umieszczenie Kwiatu Życia na naczyniach, woda jak gdyby przypomina sobie o tym "pradawnym kodzie". Woda ponownie układa się w symetrię, zgodnie z jej strukturą podstawowa, tj. heksagonalną. I właśnie ta heksagonalna forma podstawowa znajduje swoje odzwierciedlenie w Kwiecie Życia! Jest to pradawna matryca Stworzenia.

 

                           Dostępne są naczynia z Kwiatem Życia w różnych kolorach

Kwiat życia

 

 

 

  • Udostępnij na:
  • facebook.com