Woda - wielka tajemnica

Cały film "Woda - wielka tajemnica", częci 1-9.

Film "Woda - wielka Tajemnica" przedstawia wypowiedzi wybitnych naukowców i badaczy z Rosji (m.in. Korotkov), Japonii (Masaru Emoto), Szwajcarii, Izraela, USA, Anglii, Austrii, Argentyny, Chin i Tybetu, którzy przedstawiają wyniki swoich badań i doświadczeń nad wodą. Większość badaczy twierdzi, że woda posiada właściwości,  które wykraczają daleko poza nasze zwykłe codzienne wyobrażenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Udostępnij na:
  • facebook.com