Zasada Złotego Podziału

Już od czasów starożytnych, proporcje przedmiotów, budowli i ludzkiego ciała, u podstaw których leży Złoty Podział, uważane były za uosobienie piękna i estetyki. W dzisiejszych czasach, tę doskonałość harmonii znajdujemy również w sztuce, w architekturze, we wzornictwie przedmiotów codziennego użytku. Obserwując Naturę można dostrzec Złoty Podział na każdym kroku, a odzwierciedlenie tego fenomenu zastosowano w naszych naczyniach. W rezultacie otrzymaliśmy  zgodność proporcji, czyli odniesienia stosunku większego elementu do mniejszego, przy równoczesnym odniesieniu i stosunku całości do większych elementów. Chodzi o formułę zachowującą proporcje wymiarów, która obowiązuje w matematyce pod nazwą liczby Phi= 1,618. Ciąg liczb Fibonacciego oparty jest na określonej  kolejności cyfr, opisujących  równocześnie cechy procesów wzrostu, które w Naturze odnajdujemy w kształtach liści lub kwiatów. Również w owocach roślin możemy rozpoznać spirale biegnące w przeciwnym kierunku. Powstaje przy tym stosunek np. 8 do 13 lub 21 do 34. Sprowadzamy tę kolejność od  większej liczby do mniejszej, a jako wynik otrzymujemy znowu 1.618, czyli liczbę Phi ze Złotego Podziału. Wszystkie produkty szklane i porcelanowe firmy TC Nature’s Designe zostały zaprojektowane dokładnie wg. powyższej zasady.

 

  • Udostępnij na:
  • facebook.com